Filmmølla Myklebust

Filmkurs for barn og unge

Film fremmer kultur, og gjennom å leke seg med film, får barna også lære om solidaritet, toleranse, vennskap og samarbeid. De vil finne mestringsglede både for sin egen del og sammen med andre.
Elevene lærer hvordan man binder en filmhistorie sammen og hvordan hele prosessen foregår fra idé via manus/dreiebok og til ferdig produkt.

Kursets innhold

Kurset vil starte med en kort filmhistorie. Elevene får en innføring i filmens historie, utvikling og fortellerspråk - en historisk fremvisning av filmens utvikling fra laterna magica til filmen slik vi kjenner den i dag.  Her vil fokus være på den teknologiske utviklingen, filmens språk og praktiske oppgaver.
Ved hjelp av audiovisuelle uttrykk og historisk filmutstyr vil elevene få en spennende og underholdende innføring i filmens egenart. De vil også få mulighet til å se på og prøve ulikt historisk utstyr som praxinoskop og zoetrope gamle kameraer. Dette vil gi dem en god start og en grunnleggende forståelse for filmhistorie og hva film er.

Hvorfor filmkurs for barn og unge?

Jeg ønsker å bidra til at barn og ungdom kan bruke kreativiteten og nysgjerrigheten sin gjennom å lære hvordan man lager filmfortellinger og derigjennom skape gode historier.
Dette kan frigjøre ressurser hos barna og bidra til selvutvikling og mestringsfølelse.
Generelt er det stor interesse for mediebruk og medieproduksjon blant barn og unge. I dagens mediebilde er det viktig at man utvikler kompetanse på dette feltet ettersom historiefortelling brukes både profesjonelt og privat i ulike kanaler og medier. Gjennom dette kurset vil elevene få en unik erfaring med å skape og formidle historier til et publikum.

Om meg

Jeg heter Helge Myklebust og har utdanning i Medievitenskap fra Universitet i Oslo.
Jeg har lenge jobbet på skole og SFOog har vært heldig å få bruke min kunnskap til å blant annet holde filmkurs for barn. Dette har vært såpass givende og moro at jeg ønsker å tilby privat filmkurs for barn og unge.
Film har vært en stor interesse for meg gjennom hele livet, og har gitt meg mye glede og gode opplevelser. Jeg ønsker at elevene skal kunne få oppleve den samme gleden som jeg har hatt.
filmmollahm@gmail.com

Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding til filmkurs

Kontakt